Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
ÇED ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapsam Dışı Değerlendirme için İstenilen Belgeler

MUAFİYET EVRAKLARI (ÇED) 

- Bilgi Formu ( İndirmek için tıklayın. )

- Muafiyet Başvuru Dilekçe Örneği (indirmek için tıklayın)

- Muafiyet Başvuru Evrakları ( İndirmek için tıklayın. )

- Taahhütname ( İndirmek için tıklayın. )

- Çevresel etkilerin önlenmesi için alınacak tedbirler ( İndirmek için tıklayın. )

 

 

MUAFİYET EVRAKLARI (İZİN ve LİSANS)

- Bilgi Formu ( İndirmek için tıklayın. )

- Muafiyet Başvuru Dilekçe Örneği ( İndirmek için tıklayın. )

- Muafiyet Başvuru Evrakları ( İndirmek için tıklayın. )

- Taahhütname ( İndirmek için tıklayın. )

- Çevresel etkilerin önlenmesi için alınacak tedbirler ( İndirmek için tıklayın. )

 

MUAFİYET EVRAKLARI (ÇED, İZİN ve LİSANS)

 

- Bilgi Formu ( İndirmek için tıklayın. )

- Muafiyet Başvuru Dilekçe Örneği ( İndirmek için tıklayın. )

- Muafiyet Başvuru Evrakları ( İndirmek için tıklayın. )

- Taahhütname ( İndirmek için tıklayın. )

- Çevresel etkilerin önlenmesi için alınacak tedbirler ( İndirmek için tıklayın. )

 

NOT; Muafiyet başvuru evraklarında duruma göre 13. maddeye kadar hazırlanması gerekmektedir.