Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Valiliği

Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü

Yapı Denetimim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü
No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SÜRE
1- KONTÖR GİRİŞLERİ Halk Bankası - Ankara Demirtepe Şuesi- Yapı İşleri genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 389- 05000003 nolu hesaba yatırılmış kontör yükleme bedeline ait makbuzun aslı 2 iş günü
2- DENETÇİ GİRİŞLERİ 1-Yapı Denetim Firması Dilekçesi 3 İş Günü
2-Denetçi Taahhütnamesi
3-Denetçi Belgesi Fotokopisi
4-İmza Beyanı (Noter Tastikli)
5-T.C. Kimlik Numarası
6-Sabıka Kaydı Belgesi
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) Çalışma Saatleri , Ücret, Görev ve Sorumluluklar
3- KONTROL ELEMAN GİRİŞLERİ 1-Yapı Denetim Firması Dilekçesi Kontrol Elemanı Taahhütnamesi 3 İş Günü
2-İmza Beyanı (Noter Tastikli)
3-T.C. Kimlik Numarası
4-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi
5-Sabıka Kaydı Belgesi
6-İbraz Edilen Aslının İdare Tarafından Taslidli Diploma Sureti
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) Çalışma Saatleri , Ücret, Görev ve Sorumluluklar
4- DENETÇİ İSTİFALARI Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım : Yapı Denetim Kuruluşu, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) 3 İş Günü
5- KONTROL ELEMAN İSTİFALARI Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım : Yapı Denetim Kuruluşu, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) 3 İş Günü
6- FESİHLER Noter onaylı fesihname (Dağıtım : Karşı taraf, İlgili İdaresi ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Verilecektir) 10 İş Günü
7- BETON FİRMALARININ PERİYODİK OLARAK DENETİMİNİ PİYASA VE GÖZETİMİNİ YAPMAK 1-İlimizde bulunan 18 adet beton santrallerinden yılda 4''er kez (üç ayda bir) olmak üzere numune alınması ve deneye tabi tutulması 365 Gün
2-Her üç ayın sonunda oluşan çizelgenin Yapı işleri genel müdürlüğüne gönderilmesi
3-Standardın gereğini sağlamayan beton santrallerin mükerrer denetimi yapılmakta, düşük çıkan numune sonuçları ile ilgili santral ve ilgili idare uyarılmaktadır.
8- DİĞER İNŞAAT MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ (Tuğla) Peryodik Denetimlerde : 365 Gün
CE işaretlendirme, Belge kontrolü, ürün ile ilgili teknik dosyaların incelemesinin yapılması, tutanak düzenlenmesi ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi aktarılması
Şikayet Durumunda : 30 Gün
Numune alınarak ve tutanağa bağlanarak Bakanlığa gönderilir
LABORATUVAR
1- BETON BASINÇ DAYANIM DEĞERİ 1-Dilekçe veya Resmi Talep Yazısı                                         28
2-Numune Alma Tutanağı
2- DEMİR ÇEKME DENEYİ 1-Dilekçe veya Resmi Talep Yazısı                                        

GÜNLÜK

2-Teslim Tunanağı  
Başvuru esnasında yukarıdaki belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baş vurunuz.